Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

Hơn 200 khách hàng hiện tại. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty trong nước, các khu chế xuất, khu công nghiệp, công ty, nhà xưởng.